Výhody infrastruktury Cloud

JAKÉ JSOU VÝHODY INFRASTRUKTURY ŘEŠENÍ CLOUD?

Naši zákazníci volí řešení Cloud z řady důvodů.

BEZPEČNOST
Bezpečnost zákaznických dat a ochrana informací je pro CloudPC prioritou číslo jedna. Možnosti cloudových technologií jsou posíleny vysokou kvalifikací odborníků a právními zárukami.
AKTUALIZACE
Zastarání nehrozí ani virtuálnímu serveru CloudPC, ani používaným softwarových řešením, můžete je aktualizovat zcela kdykoliv, aniž byste museli kupovat nové licence na jejich použití.
LEGÁLNOST
CloudPC používá pouze licencovaný software, který je zákazníkovi pronajat za mírný poplatek.
POHODLÍ
CloudPC je kompletní řešení typu „out of the box office“: nabízí přednastavenou IT infrastrukturu připravenou k použití, včetně kompletní sady aplikací potřebných k řešení konkrétních potřeb zákazníka.
ÚSPORA ČASU
IT infrastrukturu lze plně připravit k použití a v případě potřeby též škálovat během několika hodin.
JEDNODUCHÉ ROZPOČTOVÁNÍ
Veškeré výdaje na infrastrukturu CloudPC jsou provozní (OPEX). Kapitálové výdaje (CAPEX) související s nasazením této infrastruktury jsou zpravidla nulové.
ÚSPORA ZDROJŮ
CloudPC snižuje celkové náklady na provoz moderní IT infrastruktury: nyní už nemusíte platit za nákup, upgrade a opravy drahého hardware, pořízení a aktualizace software, tvorbu a údržbu zbytečných mechanismů pro duplikaci prvků infrastruktury nebo systémů pro sběr a uchovávání záloh dat.
NOVÉ MOŽNOSTI
Cloud usnadňuje práci se „složitými“ zdroji, například CRM a ERP systémy, jejichž nasazení a nastavení je za normálních podmínek často časově a finančně náročné. CloudPC dodává podnikovým procesům neuvěřitelnou efektivitu, inspiruje nové způsoby myšlení ve správě IT a podporuje uplatnění inovativních přístupů k podnikání celkově.
MOBILITA
Připouští-li to bezpečnostní politika společnosti zákazníka, je možné pro přístup Cloudu použít jakékoliv zařízení, od tenkého klienta v kanceláři po notebook s připojením k internetu v kavárně, přičemž všechna data, se kterými uživatel pracuje, budou stále uložena v cloudu.
JEDNODUCHÁ SPRÁVA
Infrastruktura CloudPC je postavena na základě jednotné platformy, což zákazníkům poskytuje možnost systémové správy, tedy standardizace a sjednocení vlastních IT infrastruktur ve výpočetním cloudu. Tento způsob administrace je podstatně méně časově náročný než správa chaoticky organizované klasické infrastruktury a eliminuje téměř všechny problémy související s údržbou hardwarových komponent infrastruktury.
SPOLEHLIVOST A KONTINUITA
CloudPC pomáhá zjednodušit lokální IT infrastrukturu. Absence složitých a drahých zařízení v systému eliminuje potřebu vymezovat rozpočet a čas kvalifikovaného personálu na jejich opravy a preventivní údržbu. IT odborníci ve firmě se mohou zaměřit na složitější a důležitější úkoly, zvyšovat svoji kvalifikaci a vytvářet přidané hodnoty pro podnik.
FLEXIBILITA A ŠKÁLOVATELNOST
Na vyžádání CloudPC neprodleně poskytne dodatečná pracoviště, servery a výpočetní kapacity, tudíž zákazník nebude muset investovat do nákupu nových zařízení a licencí k užívání software. Společnost platí pouze za zdroje, které momentálně používá. Nepotřebné služby lze zrušit stejně snadno jako objednat nové.
MONITORING
Infrastrukturu CloudPC lze snadno rozšířit o nástroje pro sledování a správu uživatelských aktivit pro zvýšení bezpečnosti obchodních informací.
EFEKTIVITA
K dispozici jsou nástroje pro analýzu pracovního času zaměstnanců a hodnocení efektivity jejich práce.
SKUTEČNÁ RYCHLOST
Klient získává přístup k 1000 Mbps portu, přičemž rychlost nahrávání souborů na server CloudPC dosahuje 300-400 Mbps.
Povězte nám o výzvách a úkolech, se kterými pracuje vaše společnost, a můžete si být absolutně jisti, že věnujeme maximum úsilí, znalostí, zkušeností a zdrojů jejich optimálnímu vyřešení.