Provedení řešení Cloud

JAKÁ JE PODSTATA ŘEŠENÍ CLOUD?

 

Infrastruktura řešení Cloud je pečlivě navržené virtuální prostředí pro komerční využití (servery, počítače, jednotlivé služby) umístěné v cloudu, jehož provoz zajišťují výkonné výpočetní kapacity nacházející se v zabezpečených evropských datových centrech.

Klient využívající Cloud může vytvořit vlastní IT infrastrukturu podle aktuálních potřeb společnosti. Díky tomu lze zapomenout na hardwarová omezení a nekončící boje o nejmodernější IT nástroje: v Cloudu jsou k dispozici vždy nejnovější IT technologie a zařízení, jejichž využití navíc přináší značné úspory financí a času. Zákazník se přitom může nacházet kdekoli ve světě.

JAK VYPADÁ ŘEŠENÍ CLOUD?

 

Řešení Cloud je pro podnik velice hospodárné: IT infrastruktura vytvořená v Cloudu je nesmírně jednoduchá a funguje mnohem efektivněji než tradiční.

Na každém stacionárním pracovišti je instalován tenký klient (thin client) – jedná se o jednoduché zařízení, na kterém nejsou ukládána data a které není vázáno na konkrétního zaměstnance. Mobilní zaměstnanci používají notebooky, netbooky, tablety a dokonce smartphony.

Každé z těchto zařízení má přes zabezpečené připojení k internetu přístup k individuálnímu pracovišti nebo potřebným službám v Cloudu, což zaměstnancům umožňuje práci s ukládanými informacemi a software na vzdálených serverech.

CO ŘEŠENÍ CLOUD NABÍZÍ?

 

Cloudové technologie jsou nedílnou součástí právě přicházející budoucnosti, a naše řešení Cloud je jednoduchým a spolehlivým způsobem, jak do nové éry informačních technologií vstoupit jistým krokem a využít maximum příležitostí.

Zákazníci využívající Cloud mohou účinně řešit široké spektrum úkolů, včetně otázek bezpečnosti informací, uchovávání dat, uživatelské mobility, úspory nákladů, flexibility, škálovatelnosti a spolehlivosti IT infrastruktury.

Získejte více informací o přínosech, které Cloud může nabídnout vám a vaší společnosti, na stránce věnované přednostem infrastruktury Cloud.

JAK FUNGUJE ŘEŠENÍ CLOUD?
ZAJIŠTĚNÍ PROTI SELHÁNÍ

 

Cloud se skládá z virtualizačních clusterů a clusteru správy.

Virtualizační clustery se nacházejí v evropských datových centrech, slouží k zajištění nepřerušovaného provozu a integrity zákaznických informací. Tyto clustery se skládají z vysoce výkonných serverů, spolehlivých systémů pro ukládání dat a vysokorychlostních přepínačů. Virtuální klientské stroje lze snadno migrovat z jednoho fyzického serveru na jiný, a to jak v rámci stejného clusteru, tak i kamkoliv jinam po celém cloudu, díky čemuž operace spojené s preventivní údržbou, upgradováním a opravami serverů neruší práci uživatelů.

Cluster správy je systém, který umožňuje správu cloudu, sledování stavu provozu všech jeho složek a evidování zdrojů využívaných klienty a též poskytuje klientům možnost určit vlastní objem kapacit a zdrojů, které potřebují pro provoz své virtuální infrastruktury.

Toto vše zajišťuje vysokou odolnost a dostupnost systému, jakož i jeho maximální výpočetní výkon.