Příklady využití

PŘÍKLADY VYUŽITÍ CLOUDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Výhody řešení CloudPC skutečně ocení společnosti, které mají zájem o maximální využití možností moderních informačních technologií s minimálními požadavky na kapitálové investice.

Přínosy převodu IT infrastruktury do našeho cloudu znázorňují níže uvedené typické příklady. Veškerá jména, názvy a data jsou pozměněná nebo fiktivní, jakákoliv podobnost je náhodná.

Případ #1: Cloudové účetnictví
VÝCHOZÍ PODMÍNKY
 • Malá společnost poskytující servisní služby.
 • Pronajatá kancelář, několik pracovišť.
 • Účetníctví zajištěno formou outsourcingu (externí účetní).
 • Technické otázky řeší buď zaměstnanci samostatně (včetně ředitele) nebo externí odborníci na základě ad hoc dohod.
ÚKOLY
 • Snížit náklady na provoz kanceláře.
 • Zvýšit stabilitu hardware v kanceláři.
 • Zajistit bezpečnost dat před konkurenty, zločinci a případně také externími zaměstnanci.
CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ
 • Převedení účetnictví do cloudu.
 • Zřízení vzdáleného přístupu k systému účetnictví pro ředitele a účetního.
 • Zrušení fyzického pracoviště pro účetního v kanceláři.

 

VÝHODY
 • Vyřešení problému aktualizace dat a sladění změn prováděných více uživateli.
 • Vyřešení rizika odcizení, poškození nebo zničení důležitých podnikových informací (plná přístupová oprávnění v systému má pouze ředitel, práva všech ostatních uživatelů, včetně účetního, lze v případě potřeby okamžitě zablokovat).
 • Nižší náklady na vybavení a provoz pracovišť (uživatelé mohou získat přístup k informacím na dálku z libovolného zařízení připojeného k internetu).
Případ #2: Optimizace infrastruktury IT a expanze pojišťovny
VÝCHOZÍ PODMÍNKY
 • Pojišťovna Král a Novák byla založena v roce 2008 v Praze. Společnost uplatňuje agresivní politiku aktivních prodejů ve sféře přímého pojišťovnictví, rychle roste a zdvojnásobuje své příjmy každých 12 měsíců.
 • Společnost zaměstnává 55 osob, z nichž 30 jsou pojišťovací agenti pracující „v první liníí“ zabývající se prodlužováním pojistných smluv a získáváním nových zákazníků. Každý agent se potřebuje alespoň dvakrát denně zastavit v kanceláři: dopoledne pro sestavení rozvrhu práce na den a večer, aby vložil do databáze informace o výsledcích vykonané práce. Kromě toho často musí navštívit kancelář i jindy přes den, aby vyřídili nebo přijali důležité informace.
 • IT infrastruktura společnosti má tradiční schéma. Specifikem je jedna kancelář vybavená sdílenými počítači, které nejsou přiděleny konkrétním zaměstnancům, nýbrž slouží všem pojišťovacím agentům výhradně pro práci s databází.
 • Celkem firma má 5 kanceláří umístěných v různých částech města.
ÚKOLY
 • Zvýšit efektivitu práce pojišťovacích agentů, umožnit jim práci s databází, všemi potřebnými programy a dokumenty z libovolného místa, kde budou mít k dispozici počítač s připojením k internetu.
DALŠÍ FAKTORY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
 • Škálovatelnost řešení: jelikož firma rychle roste, počet zaměstnanců se neustále zvyšuje.
 • Spolehlivost řešení: spolehlivost je jednou z nejdůležitějších složek pověsti pojišťovny.
 CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ
 • V každé z kanceláří několik počítačů je proměněno na tenké klienty.
 • Pojišťovací agenti jsou vybaveni základními mobilními zařízeními.
 • Databáze je přesunuta do cloudu v bezpečném evropském datovém centru.
PŘÍNOSY
 • Efektivita práce pojišťovacích agentů se zvyšuje: 30% času, který dříve museli trávit dojížděním mezi kancelářemi nyní věnují práci s klienty.
 • Úroveň zákaznických služeb stoupá: nyní důležitá data jsou vždy k dispozici ve správný čas na správném místě.
 • Bylo možné zrušit kancelář používanou jako IT základnu pro pojišťovací agenty, což znamená značné úspory finančních prostředků na pronájem prostor, jejich správu a služby udržujícího personálu.

V roce 2012 společnost otevřela nové pobočky v Praze a Brně. V současné době se vedení společnosti chystá převést veškerou IT infrastrukturu do cloudu. Důvody jsou jasné: poté, co jednou vkročíte do úspěšné budoucnosti, nebudete chtít setrvat v minulosti.

Případ #3: Prudký vzestup
VÝCHOZÍ PODMÍNKY
 • Společnost Vaclav a partneři působí v Brne. Specializuje se na celní a skladové služby, má silnou pozici ve svém tržním segmentu.
 • Firma zaměstnává 13 osob.
 • IT infrastruktura podniku je statická, není často aktualizována. Společnost nemá vlastní IT odborníky – úkoly související se zajištěním stabilního provozu IT infrastruktury poměrně úspěšně řeší společnost ITD z Prahy, která se specializuje na outsourcing IT služeb.
 • V roce 2011 společnost uzavřela dohodu o partnerství s čínskou firmou Chzhuge Liang a synové a od té doby se aktivněji zaměřila na rozvoj svých aktivit. Společný projekt pro společnost znamená výrazný nárůst objemu obchodů a zavedení nových podnikových procesů, a vyžaduje mimo jiné radikální rozšíření kolektivu.
ÚKOLY
 • Další vývoj společnosti vyžaduje modernizaci IT infrastruktury: počet uživatelů v krátké době musí stoupnout téměř 3 krát.
 • Čínský partner trvá na integraci databází podniků, což jednak znamená značné zvětšení zatížení serverů, jednak zvyšuje nároky na stabilitu jejich provozu.
DALŠÍ FAKTORY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
 • Omezený čas na provedení potřebných změn – jeden měsíc.
 • Společnost nepřeruší činnost – je nezbytné zajistit kontinuitu aktivit.
 • Omezené finanční zdroje – je nutné se vyhnout velkým kapitálovým nákladům a snížit provozní.
CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ
 • Je přípraven plán migrace podnikových dat do cloudu (IaaS).
 • Starší počítače jsou proměněny na tenké klienty se současným odstraněním pevných disků.
 • Notebooky vrcholového vedení jsou integrovány do systému, část softwarových řešení je převedena do cloudu.
 • Pro nová pracoviště jsou pořízeny kompaktní tenké klienty.
 • Je proveden audit lokální sítě, problémy a zranitelnosti jsou identifikovány a vyřešeny.
 • Je zapojen záložní finančně úsporný internetový kanál.
 • Data jsou přenesena do výpočetních kapacit ve spolehlivém evropském datovém centru.
PŘÍNOSY
 • Řešení bylo implementováno během jednoho pracovního týdne – ušetřený čas.
 • Odpadla potřeba nákupu nových výkonných počítačů a serverů – ušetřené peníze.
 • Software používaný firmou byl legalizován, licence jsou pronajímány prostřednictvím cloudu.
 • Stoupla kvalita obsluhy IT – společnost ITD nyní zákazníkovi poskytuje služby na vyšší úrovni, snížil se počet prostojů v důsledku poruch hardware, software  běží v cloudu
 • Zákazník získal přístup k technologiím, který byly dříve dostupné pouze pro velké korporace – nový impuls k rozvoji.

Činnost podniku dosáhla nové úrovně a stále se rozšiřuje, společnost je připravena vstoupit do další fáze vývoje.

Případ #4: Zakousněte se do prázdna
VÝCHOZÍ PODMÍNKY
 • Holding Garant-Garant byl založen v roce 2001. Poskytuje širokou škálu finančních a právních služeb pro ukrajinské společnosti a přitahuje čím dále více nových zákazníků.
 • Holding má kolem 50 zaměstnanců na plný úvazek.
 • Specifika činnosti podniku zahrnují pravidelné řešení úkolů pro ochranu zájmů klientů v různých situacích, ať už se jedná o pokusy o nepřátelské převzetí nebo o překážky vytvářené zkorumpovanými úředníky. Dobře odvedená práce Garantu často má za následek, že kanceláře společnosti osobně navštěvují představitelé různých struktur, což může narušovat její provoz.
 • IT infrastruktura společnosti byla reorganizována v roce 2010, firemní servery se nachází ve velkém ukrajinském datovém centru a nepodstatná část dat je stále uložena na počítačích uživatelů.
ÚKOLY
 • Eliminovat riziko neoprávněného přístupu k firemním datům.
 • Vytvořit záložní plán organizace práce pro případ nouze.
 • Zajistit bezpečnost dat a nepřetržitou dostupnost služeb.
DALŠÍ FAKTORY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
 • Bezpečnostní služba společnosti obdržela informace o plánované nepřátelské návštěvě datového centra s cílem odebrání serverů.
 • Data společnosti je třeba převést mimo zemi.
CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ
 • Během 1 pracovního dne je vypracováno řešení a uzavřena dohoda.
 • Během následujících 12 hodin probíhá migrace dat a aplikací na servery v evropském datovém centru, načež jsou dříve používané servery v ukrajinském datovém centru vyřazeny z provozu a veškerá důvěrná data, která na nich byla uložena, zničena.
 • V průběhu dalších dvou týdnů je dokončen kompletní převod IT infrastruktury společnosti do cloudu.
PŘÍNOSY
 • Jakýkoliv další pokus o odebrání počítačového vybavení společnosti a s tímto související narušení její činnosti je odsouzen k neúspěchu.
 • Klienti společnosti oceňují spolehlivost Garantu a svými osobními doporučeními.pomáhají holdingu v rozšiřování zákaznické základny.

 

Garant vede a ví: využití moderních technologií vždy pomáhalo vyspělým civilizacím odrážet útoky barbarů vyzbrojených pouze primitivními nástroji a zastaralými metodami.