Dodatečné služby

Přepnutí do režimu clusteru

Převede celé pracovní prostředí do clusteru, což pro vás bude znamenat rychlejší diskové jednotky, pořízení snímků systému jednou denně (uchovávány jsou vždy poslední dvě kopie) a vyšší zaručenou dostupnost (99,9%).

Dodatečné snímky systému

Výchozí konfigurace clusteru umožňuje uchování posledních dvou snímků systému (snapshots). Na požádání lze za poplatek 1 euro za každých 10 GB místa na disku aktivovat uchovávání dalších snímku.

Další disk

Zvyšuje dostupný diskový prostor pro uživatelská data a aplikace. Cena služby činí 40 Kč za 10 GB měsíčně v případě neclusterového disku nebo 10 Kč za 1 GB měsíčně pro cluster.

Cloudové úložiště

Umožňuje kopírovat data do cloudu (přístupného přes protokoly FTP, SFTP, SCP a RSYNC-over-SSH). Cena služby činí 30 Kč za 10 GB místa na cloudovém disku měsíčně, minimální objem objednávky je 50 GB.

Pronájem software

Kromě bezplatných open source aplikací (Linux, OpenOffice atd.) a vlastního software můžete za mírné poplatky používat licencované verze software: Windows Server, MS Office a další (na požádání).

Sledování pracovního času

Umožňuje zaznamenávání uživatelských aktivit, sledování individuální pracovní doby a využití možností virtuálních pracovišť.

Prioritní technická podpora

Vyšší priorita zpracování požadavků, garantovaná úroveň dostupnosti služby a vzdálené konzultace IT specialistů.